Tafsir Surah Al-Masad

Tafsir Surah Al-Masad (Balasan Setimpal Bagi Abu Lahab Dan Isterinya).
Asbabun Nuzul – Sebab Turunnya Surah ini.
Tercantum di dalam shahih al-Bukhari, bahawa pada suatu hari Rasulullah SAW keluar rumah dan naik ke Shafa, yaitu bukit yang sekarang sebahagiannya masuk di dalam masjidil Haram. Di sana, beliau meyeru kaumnya Quraisy, dan mereka pun berkumpul mendatangi beliau sampai-sampai orang yangtidak dapat hadir kerana suatu hal, mengirim utusan untuk mengetahui ada berita apa. Beliau lalu berkata, “Bagaimana pendapat kalian kalau aku beritahukan bahawa musuh akan datang kepada kalian pada pagi hari atau petang hari, apakah kalian percaya kepadaku.?” Mereka menjawab, “Ya, kami tidak pernah mengetahui kamu berbohong.” Pada saat itulah Rasulullah berkata, “Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan bagi kalian sebelum menghadapi adzab yang keras.” Lalu Abu Lahab menjawab, “Celakalah kamu! Untuk inikah kamu kumpulkan kami.?” Maka Allah SWT menurunkan surah ini,
tafsir surah al-masad
Ringkasan Tafsir Surah Al Masad
1. Abu Lahab adalah bapa saudara Nabi Muhammad SAW. Dia sangat memusuhi dan menyakiti nabi. Jadi, dia tidak mempunyai moral dan tidak pula punya jiwa melindungi terhadap kerabatnya, maka Allah SWT mencelanya dengan celaan yang keras ini, yang merupakan kehinaan baginya sampai hari kiamat. Allah SWT berfirman, ‘Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan celakalah dia, dia tidak akan beruntung.’
2. Kemudian Allah SWT memberitahukan bahawa harta dan anaknya tidak akan dapat menolak seksa Allah ketika seksa itu datang kepadanya.
3. Dan dia akan masuk ke dalam neraka yang bergejolak, yang akan membakar dan mengepungnya dari semua arah.
4. Dia dan isterinya yang juga sangat memusuhi Rasulullah SAW dan saling tolong menolong dalam berbuat dosa dan penindasan. Perempuan itu memasang kayu berduri di jalan yang dilalui Rasulullah SAW, dan berusaha sekuat tenaga untuk memusuhi beliau. Dengan begitu, bererti dia mengumpulkan kayu bakar.
5. Dan Allah SWT telah menyiapkan baginya di lehernya tali dari sabut yang keras dan kasar di neraka jahannam. Tali itu bagaikan kalung yang digantungkan di lehernya sebagai balasan atas apa yang dia lakukan terhadap Rasulullah SAW di dunia.
(SUMBER: at-Tafsir al-Yasir: Suuratu al-Faatihah Wa Juz ‘Amma, karya Yusuf bin Muhammad al-Owaid, hal.131-132)
0 Komentar untuk "Tafsir Surah Al-Masad"

 
Copyright © 2005 Tazkirah - All Rights Reserved
Template By. Catatan Info